Bài trong thẻ »yahoo«

Đôi Khi Mưa Làm Cho Mọi Thứ Sáng Sủa Hơn

Tôi không biết nên đặt một cái tựa thế nào? Nó là một mảnh ghép từ bức họa cảm xúc mà tôi mới trải qua trong dịp hè. Có nên chăng một tình yêu chỉ vui, chỉ cười, chỉ ấm, chỉ hạnh phúc…? Hay nên chăng là một tình yêu có chút ít nước mắt, chút ít buồn lo, chút ít hơi lạnh… và cả những khoảnh khắc lặng im để nhận ra nhau giữa biển người lớn nhỉ?