Bài trong thẻ »Win 7«

Để Xem Được Kỷ Yếu Trên Windows XP

Lần trước mình đã hướng dẫn đối với Win 7 (Xem HD). Do máy cài win này nên hướng dẫn trước dễ dàng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp cho những ai dùng Win XP. Nói chung các bước nó cũng gần tương tự nhau thôi. Bây giờ vào việc nào :). Đầu tiên vào Start ~> Control Panel. Trong Control Panel, vào mục Network Connections. Trong cửa sổ Network Connections, chuột phải vào kết nối mạng của bạn và chọn Properties. Trong cửa sổ Properties kết nối của bạn, chọn Internet Protocol (TCP/IP) rồi click Properties. Trong cửa sổ Internet Protocol (TCP/IP) [ ... ]

Để Xem Được Kỷ Yếu Trên Windows 7

Trước tiên mình sẽ hướng dẫn những người dùng Win 7 trước. Mọi người chỉ cần làm theo hình thôi sẽ làm xong dễ dàng. Đây gọi là việc thay đổi DNS. Vì thường các nhà cung cấp mạng như VNPT, FTP thường chặn một số trang nước ngoài như Facebook, Blogspot… Và Scridb cũng là một trong số các trang mà nhà mạng chặn. Scribd là trang mình dùng nơi mình lưu trữ kỷ yếu mà chặn thì sao được :(. Nhưng chặn thì phải có [ ... ]