Bài trong thẻ »sự sống«

Sự sống trong xác chết 17 ngày

Tế bào gốc có thể sống ít nhất 17 ngày trong cơ thể người chết, theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Viện Pasteur, Pháp. Khi tiếp cận tử thi đã chết 17 ngày, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Pasteur phát hiện các tế bào gốc vẫn “sống”, và đây chưa phải giới hạn tồn tại cuối cùng của chúng. Nhà bệnh học thần kinh, ông Fabrice Chrétien, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết trên LiveScience: “Có thể tế bào gốc còn tồn tại [ ... ]