Bài trong thẻ »sử dụng«

Đăng kí, đăng nhập, chỉnh sửa thông tin của Blog

Mình biết là lớp mình về mấy cái khoản máy tính này không được rành cho lắm nên viết mấy bài hướng dẫn nhằm giúp mọi người sử dụng tốt web lớp. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng kí, đăng nhập, chỉnh sửa một số thông tin cá nhân. Mọi người chỉ cần làm theo hình hướng dẫn của mình. Trước hết mọi người cần phải có 1 cái địa chỉ email. Cái này thường thì mọi người giờ ai cũng phải có [ ... ]