Bài trong thẻ »post bài«

Hướng dẫn viết bài trên Blog

Hôm nay buồn buồn gửi bài cho cái blog nó khỏi trống vắng :D. 2 lần trước mình đã hướng dẫn reg nick và email. Mình hướng dẫn là hết đường rồi. Ai không làm được nữa thì mình chịu thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người gửi bài viết lên blog. Lần này mình chỉ hướng dẫn những cái cơ bản. Lần sau mình sẽ hướng dẫn chèn hình, chèn clip, nhạc… Bây giờ thì mọi người bắt đầu nhé. Mở 2 cửa sổ. Một [ ... ]