Bài trong thẻ »năm tháng«

Hãy “Save” những vết thương vào file “Kỷ niệm”

Bạn hãy hình dung bộ não của chúng ta như ổ cứng của máy vi tính. Khi còn bé, bộ nhớ còn trống rất nhiều, nên cái gì mình cũng nhớ: tốt nhớ, xấu nhớ vẫn không sao. Nhưng rồi khi ta đã lớn, mở rộng thêm bao nhiêu mối quan hệ, công việc, học tập đã chiếm hết bộ nhớ của bạn. Vì vâỵ có lúc mình cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi… Tại sao ta không sắp xếp lại, xóa bớt đi cho bộ nhớ nhẹ [ ... ]