Bài trong thẻ »họp mặt«

Gặp nhau Tết này

Lớp trưởng của chúng ta đã ra thông báo và duyệt ngày 21/11/2011 quyết định vào ngày mùng 3 tết (25/01/2012) lớp chúng ta sẽ tụ tập xum họp để vào nhà thầy Thượng. Tất cả mọi người đều đã ở A2 từ lớp 10 cho đến lớp 12 đều được bắt buộc có mặt đầy đủ. Không chấp nhận lý do vắng mặt. Và vào ngày mùng 4 tết (26/01/2012) chúng ta sẽ vào nhà lớp trưởng để tiệc tùng ăn chơi. Vào những ngày khác mọi [ ... ]