Bài trong thẻ »email«

Đăng kí Email của Google (Gmail)

Trong bài viết lần trước, mình đã hướng dẫn mọi người đăng kí nick trên blog. Trong bài đó mình có nhắc đến là cần phải có 1 email thì mới có được mật khẩu. Tất nhiên là vẫn còn cách khác là phone mình phát là mình tạo 1 nick cho. Nhưng mà cái mình muốn là mọi người tự làm ấy. Coi như là một kiến thức mới. Nên trong bài viết lần này, mình sẽ hướng dẫn mọi người đăng kí cái Email của [ ... ]
Chuyên mục: Hướng Dẫn  Thẻ: , ,  2 phản hồi