Bài trong thẻ »blog lớp«

Hướng dẫn viết bài có hình trên Blog

Lâu quá rồi mới gửi được cái hướng dẫn này. Lần này mình làm hẳn clip luôn cho nó gọn. Ai xem không hiểu gì cứ comment hỏi nhé :). Mở toàn màn hình để xem cho rõ nhé. [flv width=”580″ height=”344″]https://nhdp.net/welovea2/blog/wp-content/uploads/videos/tut-bai-viet-co-hinh.mp4[/flv] Link Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=NJ0jEhNGD3I