Bài trong thẻ »blog«

Hướng dẫn viết bài trên Blog

Hôm nay buồn buồn gửi bài cho cái blog nó khỏi trống vắng :D. 2 lần trước mình đã hướng dẫn reg nick và email. Mình hướng dẫn là hết đường rồi. Ai không làm được nữa thì mình chịu thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người gửi bài viết lên blog. Lần này mình chỉ hướng dẫn những cái cơ bản. Lần sau mình sẽ hướng dẫn chèn hình, chèn clip, nhạc… Bây giờ thì mọi người bắt đầu nhé. Mở 2 cửa sổ. Một [ ... ]

Đăng kí, đăng nhập, chỉnh sửa thông tin của Blog

Mình biết là lớp mình về mấy cái khoản máy tính này không được rành cho lắm nên viết mấy bài hướng dẫn nhằm giúp mọi người sử dụng tốt web lớp. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng kí, đăng nhập, chỉnh sửa một số thông tin cá nhân. Mọi người chỉ cần làm theo hình hướng dẫn của mình. Trước hết mọi người cần phải có 1 cái địa chỉ email. Cái này thường thì mọi người giờ ai cũng phải có [ ... ]