Bài trong thẻ »bình chọn«

Thăm dò việc thay đổi tên miền

Như trước đây mọi người đã biết. Ngày đầu tiên đi vào hoạt động. Web lớp đã sử dụng tên miền miễn phí là welovea2.tk. Bây giờ thì đang dùng welovea2.com.vn đó. Mà mình cũng đã nói rồi. Cái này cũng chỉ là hàng free dù thực tế thì là nó phải mất gần 1 triệu/năm. Nhưng mà nói chung do quen biết nên được cậu kia đăng kí free cho. Nhưng mà hàng này người ta thường gọi là cc chùa ( thẻ tín dụng) nên [ ... ]