Một người bạn thực sự

… Là người hiểu những gì bạn đã trải qua và luôn ủng hộ con đường bạn đi.

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.

Để lại phản hồi