Kỷ Yếu 12A2 (2010 – 2011)

Xem kỷ yếu trong trang mới

Hướng dẫn tải về máy tính để xem. Vì mình thấy nhiều người bảo không đọc được nên sẽ cấp link tải về máy tha hồ mà đọc :D

Đầu tiên tải Foxit Reader về nếu máy chưa cài phần mềm có thể đọc đuối .pdf (Adobe Acrobat, Foxit Reader…). Download Foxit Reader

Tải kỷ yếu về. Dùng Foxit Reader hoặc chương trình có sẵn trong máy để mở file “Ky-Yeu-Full.pdf”. Download “Ky-Yeu-Full.pdf”

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.
5 phản hồi

Để lại phản hồi