Nếu bạn có một người bạn thực sự…

Hãy coi người ấy là một người anh em.

Nếu bạn có một người bạn thực sự… (1)

Nếu bạn có một người bạn thực sự… (2)

Nếu bạn có một người bạn thực sự… (3)

Nếu bạn có một người bạn thực sự… (4)

Chuyên mục: Truyện Tranh  Thẻ: ,
Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.
1 phản hồi

Để lại phản hồi