Pokemon – Season 01: Indigo League (11 – End)

[wpspoiler name=”Tập 081 – Cuộc Đấu Với Hiroshi!”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 082 – Đại Hội Pokemon Và Cuộc Đấu Cuối Cùng!”]

[/wpspoiler]

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.

Để lại phản hồi