Pokemon – Season 01: Indigo League (11 – End)

[wpspoiler name=”Tập 041 – Tỉnh Dậy Đi! Kabigon!”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 042 – Cuộc Quyết Chiến!”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 043 – Rừng Cây Nassy!”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 044 – Paras Và Parasect”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 045 – Hát Đi Purin!”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 046 – Pokemon Hoá Thạch!”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 047 – Những Quả Trứng May Mắn”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 048 – Kojiro Và Con Chó Gardie!”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 049 – Vịt Kamonegi!”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 050 – Pokemon Togepi Sẽ Thuộc Về Ai!?”]

[/wpspoiler]

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.

Để lại phản hồi