Pokemon – Season 01: Indigo League (11 – End)

[wpspoiler name=”Tập 021 – Bướm Ơi Tạm Biệt”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 022 – Đại Quyết Đấu Siêu Năng Lực Với Casey!”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 023 – Thu Phục Bóng Ma Trong Tháp Pokemon!”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 024 – Cuộc Chiến Giữa Bóng Ma Và Pokemon Siêu Năng Lực!”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 025 – Khỉ Đột Đừng Nổi Giận Nhé!”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 026 – Erika Và Mùi Hoa Kì Lạ”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 027 – Sleeper Và Sự Thôi Miên!?”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 028 – Trận Chiến Vì Con Thú Sáu Đuôi!”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 029 – Quyết Đấu Với Pokemon Đấm Bốc!”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 030 – Thảm Hoạ Ở Thành Phố Mây Đen!?”]

[/wpspoiler]

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.

Để lại phản hồi