Hoạt Hình Larva – Ấu Trùng Tinh Nghịch

Hoạt Hình Larva   Ấu Trùng Tinh Nghịch larva cartoon

Bộ phim hoạt hình hài hước kể về hai chứ sâu nhỏ, Red (Màu đỏ) và Yellow (Màu vàng). Phía dưới cống thoát nước của thành phố, nơi mà người ta thường ít để ý tới. Tại nơi “bí mật” này, Red và Yellow “thưởng thức” mọi thứ mà người ta ném xuống cống , như nhai kẹo cao su, kem, tiền xu, nhẫn… Đôi khi hộ gặp rắc rối với các loại côn trùng khác, hoặc đơn giản chỉ tranh giành thức ăn, cãi cọ giữa Red và Yellow, tất cả đã mang lại 1 bộ phim hoạt hình vui vẻ ngoài sức tưởng tượng của bất kì ai.

[wpspoiler name=”Tập 01 – Airfom”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 02 – Bee”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 03 – Chicken”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 04 – Clock”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 05 – Cocoon (P.1)”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 06 – Cocoon (P.2)”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 07 – Dancing In The Rain”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 08 – Earthquake”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 09 – Electronic Shock”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 10 – Fantasma”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 11 – Fin”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 12 – Fishing”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 13 – Fly”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 14 – Frog”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 15 – Grape”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 16 – Gum”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 17 – Hailing”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 18 – Ham”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 19 – Terminator”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 20 – Hand”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 21 – Hot Spring”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 22 – Farting”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 23 – Ice Cream”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 24 – Moonlight Waltz”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 25 – Mozquito”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 26 – Mushrom”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 27 – Perfume”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 28 – Popcorn”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 29 – Psychic”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 30 – Secret Of Snail”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 31 – Snow Fight”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 32 – Soda”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 33 – Spaghetti”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 34 – Spider”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 35 – Straw”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 36 – Typhoon”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 37 – Wig”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 38 – Yellow-Terminator”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 39 – Mummy”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 40 – Starring Contest”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 41 – Watermelon”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 42 – Rumori Molesti”]

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”Tập 43 – Il Budino”]

[/wpspoiler]

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.
3 phản hồi

Để lại phản hồi