Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.
2 phản hồi
  1. Linh Nguyen nói:

    Bộ mặt con người có thể thay đổi chóng mặt từ những phụ kiện, haha! Tấm cuối cùng hình của Vĩnh Kỳ với Tiểu Yến Tử đẹp thế mà ghép hai cái mặt dã man vào. :puke!

  2. Linh Nguyen nói:

    Hôm nay mới nhìn thấy mấy tấm này.

Để lại phản hồi