Hình Lớp 10 (2008 – 2009) – 148 Tấm

Những tấm hình của tụi mình năm lớp không được nhiều lắm. Chỉ gần được 140 tấm thôi. Nhưng dù sao thì giờ nó cũng giá trị.

Download: http://www.mediafire.com/download.php?y2qrjmhm5nu648e

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.

Để lại phản hồi