Toàn Bộ Dữ Liệu Cũ Đều Còn :)

Hôm này buồn buồn mình gõ forum.welovea2.com.vn thật không ngờ là một lỗi 500 xuất hiện. Lỗi này xuất hiện nghĩa là có vấn đề về host nhưng lỗi đó hiển thị như vậy cũng vì thư mục forum của mình trước đó là trống. Thế là mình đem user với mật khẩu hồi trước ra đăng nhập thì pingpong. Host đã hoạt động. Thế là mình cấp tốc đi backup lại. Cho nên mấy bài viết cũ đều còn nguyên vẹn không mất một tí nào. Thật là quá hên đi thôi. Có thể trong tối này mình sẽ post lại những bài viết đó.

Chuyên mục: Thông Báo  Thẻ: , ,
Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.
4 phản hồi

Để lại phản hồi