Kế Hoạch Cho 30/4/2012

Lớp chúng ta dự định tổ chức 1 bữa “pạc ty” vào ngày 30/4 này để ăn mừng 37 năm thống nhất đất nước, nhưng hiện thời chưa lựa chọn được địa điểm, tổng số người tham dự và có thể thời gian(ngày) sẽ được thay đổi cho phù hợp. bạn nào có thể tham dự cũng như muốn góp í cho buổi họp mặt này xin comment cho mình để mình xác định cụ thể cách thức hoạt động (mình không hy vọng sẽ áp dụng lối đánh du kích trong lần này) :-D.tk!

Chuyên mục: Thông Báo
Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.
12 phản hồi

Để lại phản hồi