Video Kịch Lớp 11 (2009 – 2010)

Kịch Tổ 2
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pQM5r97iEbM[/youtube]

Kịch Tổ 3

Kịch Tổ 4

Chuyên mục: Clip  Thẻ: , , ,
Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.

Để lại phản hồi