Những thứ nhỏ nhắn quanh nhà

Vào những ngày Covid-19 hoành hành thì bản thân cũng lười ra khỏi nhà. Nhưng không gian nhỏ nhắn trước nhà thì vẫn cũng không làm mình chán được 😋. Và những thứ nhỏ nhắn cũng lần đầu mới được mình nhìn ở một góc rõ ràng hơn. Lại tiếp tục tích góp cho những nâng cấp tốn kém 😆

%d bloggers like this: