Những thứ nhỏ nhắn quanh nhà

Vào những ngày Covid-19 hoành hành thì bản thân cũng lười ra khỏi nhà. Nhưng không gian nhỏ nhắn trước nhà thì vẫn cũng không làm mình chán được ?. Và những thứ nhỏ nhắn cũng lần đầu mới được mình nhìn ở một góc rõ ràng hơn. Lại tiếp tục tích góp cho những nâng cấp tốn kém ?

Leave a Reply