Lights on Chạng Vạng Rooftop

Nhìn chung thì đây không phải là một cái sân thượng có cái view gì quá xịn xò. Nhưng đã lên cao về thì lo gì Sài Gòn đêm thiếu sáng ?. And yeah bokeh lover as usual ?

Leave a Reply