Thánh Lễ Tiệc Ly 2019 – Ca đoàn Giới trẻ Bình Thái

Chén Chúc Tụng – Thánh Vịnh 115
Điều Răn Của Thầy
Tâm Tình Con Dâng 4
Tình Yêu Của Ngài
Thờ Lạy Chúa
Tình Yêu Chúa Hỡi

Leave a Reply