Linh ta linh tinh mùng hai Tết

Chán ngắt cho một ngày nắng gắt ??

SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/2.8, 1/4000s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/2.8, 1/2500s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/2.2, 1/4000s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/2.2, 1/1000s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/2.2, 1/800s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/2.2, 1/500s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/2.2, 1/1250s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/2.2, 1/4000s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/2.2, 1/1000s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/2.2, 1/2000s, ISO100)
%d bloggers like this: