A day at Landmark 81

Phù.. Thế mới biết chụp hình rõ là gian khổ. Chưa chắc chụp nhiều hình thì sẽ bắt được nhiều khoảnh khắc đẹp. Cái cần đó là sự từ tốn và chính xác. Còn phải tập chán thì mới có được nhiều ảnh đẹp ;;)

SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/2, 1/4000s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/4, 1/1600s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/2.2, 1/4000s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (16mm, f/3.5, 1/2500s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (16mm, f/3.5, 1/2500s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (16mm, f/5.6, 1/640s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (16mm, f/3.5, 1/1250s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (16mm, f/3.5, 1/1600s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (29mm, f/5.6, 1/500s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (16mm, f/5.6, 1/4000s, ISO800)
SONY ILCE-6300 + E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (16mm, f/5.6, 1/640s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (50mm, f/6.3, 1/2500s, ISO500)
SONY ILCE-6300 + E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (16mm, f/6.3, 1/2500s, ISO320)
SONY ILCE-6300 + E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (16mm, f/4.5, 1/2500s, ISO400)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/8, 1/125s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/16, 1/160s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/4, 1/800s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/2.2, 1/4000s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/1.6, 1/4000s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/2.5, 1/320s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/10, 1/320s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/1.4, 1/200s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/1.4, 1/125s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/1.4, 1/125s, ISO200)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/1.4, 1/125s, ISO200)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/1.4, 1/125s, ISO200)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/1.4, 1/125s, ISO200)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/1.4, 1/3200s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/3.5, 1/400s, ISO100)
SONY ILCE-6300 + 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 016 (30mm, f/3.5, 1/640s, ISO100)
%d bloggers like this: