A day at Landmark 81

Phù.. Thế mới biết chụp hình rõ là gian khổ. Chưa chắc chụp nhiều hình thì sẽ bắt được nhiều khoảnh khắc đẹp. Cái cần đó là sự từ tốn và chính xác. Còn phải tập chán thì mới có được nhiều ảnh đẹp ;;)

SONY ILCE-6300 (30mm, f/2, 1/4000s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (30mm, f/4, 1/1600s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (30mm, f/2.2, 1/4000s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (16mm, f/3.5, 1/2500s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (16mm, f/3.5, 1/2500s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (16mm, f/5.6, 1/640s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (16mm, f/3.5, 1/1250s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (16mm, f/3.5, 1/1600s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (29mm, f/5.6, 1/500s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (16mm, f/5.6, 1/4000s, ISO800)
SONY ILCE-6300 (16mm, f/5.6, 1/640s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (50mm, f/6.3, 1/2500s, ISO500)
SONY ILCE-6300 (16mm, f/6.3, 1/2500s, ISO320)
SONY ILCE-6300 (16mm, f/4.5, 1/2500s, ISO400)
SONY ILCE-6300 (30mm, f/8, 1/125s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (30mm, f/16, 1/160s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (30mm, f/4, 1/800s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (30mm, f/2.2, 1/4000s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (30mm, f/1.6, 1/4000s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (30mm, f/2.5, 1/320s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (30mm, f/10, 1/320s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (30mm, f/1.4, 1/200s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (30mm, f/1.4, 1/125s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (30mm, f/1.4, 1/125s, ISO200)
SONY ILCE-6300 (30mm, f/1.4, 1/125s, ISO200)
SONY ILCE-6300 (30mm, f/1.4, 1/125s, ISO200)
SONY ILCE-6300 (30mm, f/1.4, 1/125s, ISO200)
SONY ILCE-6300 (30mm, f/1.4, 1/3200s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (30mm, f/3.5, 1/400s, ISO100)
SONY ILCE-6300 (30mm, f/3.5, 1/640s, ISO100)
%d bloggers like this: