Lễ Quan Thầy kỷ niệm 15 năm thành lập Ca đoàn Giới Trẻ Giáo xứ Bình Thái

Nào Cùng Vui
Nhạc và Lời: Hoàng Vũ

Vui Ngày Trở Về
Nhạc và Lời: Lm. Thành Tâm

Giai Khúc Dâng Tiến 2
Nhạc và Lời: Giang Tâm

Hòa tấu Bao La Tình Chúa
Nhạc và Lời: Giang Ân

Ai Ra Đi
Nhạc và Lời: Thế Thông
Xin Mãi Ngân Vang Tiếng Ca
Nhạc và Lời: Phan Ngọc Hiển

Từ Dòng Máu Anh Hùng
Nhạc và Lời: Lm. Phương Anh

%d bloggers like this: