Chút review về “your name.” – tuyệt phẩm của Makoto Shinkai

1. Story & character
Nội dung quá đơn giản. Dễ đoán. Mất cái chất của Shinkai về việc khó hiểu. Ai coi 5cm/s hay Kotonoha sẽ thấy rõ. Coi 1 lần thì khó mà hiểu được. “Your Name.” thì khác. Đơn giản, nhiều tình tiết fantasy và không có cách giải quyết hiệu quả nên plot có quá nhiều hole, nhiều phi logic. Tuy nhiên mạch phim coi có sự liên kết. Phù hợp với nhiều người coi hơn.

Continue reading “Chút review về “your name.” – tuyệt phẩm của Makoto Shinkai”